Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Początek roku szkolnego 4 września 2017r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
3. Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
5. Egzamin gimnazjalny Część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r.
Część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r.
Część językowa – 20 kwietnia 2018 r.
6.
Zakończenie zajęć
dydaktycznowychowawczych
22 czerwca 2018 r.
7. Wakacje 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.